VIII anys del Festival de poesia a Sant Cugat. En parlen els diaris i la premsa local. Ràdio, televisions, entrevistes… Gran rebuda, en el claustre, al poeta homenatjat enguany: Feliu Formosa. (Home de teatre empeltat de poeta, o poeta que trepitja flors i cards alhora en l´escenari divers de la vida?). Parlaments i poemes, remerciaments i propòsits d´un futur fecund. És “la cita de referència” i així ho remarca el Director del Festival. Anuncíen la breu mostra musical: l´Ester Formosa diu, canta i recita, sent des del fons de l´ànima i transmet al públic electritzat uns poemes de son pare que ella va musicar bo i pintant-los amb tots els colors de l.´Arc de Sant Martí. És ben difícil fer cabre en un bloc tantes notes contingudes. tendres, vibrants, corprenedores! L´acordió ho acompanyava com si cant, música i poema fossin una mateixa cosa: poesia per a tots els festivals del cor.

Enguany, entre d´altres actes, i en parlo perquè Coll Favà és el meu barri, el Festial arriba per segon cop als nostres carrers. El matí d´avui, des de les onze i en la cruïlla dels carrers Costa i Llobera i Salvat Papasseit recitaran poemes nois i noies de l´escola Gervac d´Orlhac i poetes de diferents llocs de´parla catalana. Com ens dol no poder-hi ser, a la meva dona i a mi! Quan, camí de Salou, (on ineludible trobada familiar ens mena) veiem al lluny la franja del mar, potser ens vindrà a la memòria aquell poemet de Salvat Papasseit:

Damunt mon vaixell

l´arc de Sant Martí

com un gran cinyell.

Totes les sirenes

engronxant-se en ell.

martiolaya