Heus ací  les dades per potser poder trobar en una llibreria de vell o poder localitzar en una biblioteca pública, l´edició de la novel·la de Fray Gabriel Téllez, Tirso de Molina, titulada “El Bandolero”: any de l´edició del  llibre, no consta, però es pot calcular l´any 1935 o poc abans; “Editorial Ibérica”, J. Pagès (S. en Cia,) Paseo de Gracia 62, Barcelona. Col·lecció “Los Grandes Autores – Novelas”. La novel·la va precedida d´un pròleg força interessant que es presenta com “novísima edición, prologada, transcrita i revisada por Luis Carlos Vilada i Lluch”. Aquest autor el podem trobar al GEC; va néixer a Barcelona (1862/1938) i era escriptor i periodista; era membre de l´Acadèmia  de Bones Lletres. Transcric d´aquest estudi, referint-se a Doña Blanca de los Ríos que l´any 1907 havia fet una conferència sobre el tema a l´Ateneu Barcelones i per la quan sabíen “cuanto amó i elogió Fray Téllez  a Cataluña…”, acaba el seu estudi amb les paraules següents: “…lo que tan fervorosamente ha dicho Doña Blaca…recoger los elogios que a la nación catalana y a su metropolitana ciudad, Barcelona, ha perpetuado         quien, nacido en Madrid, confiésase oriundo de Cataluña y a los muy  ilustres Conselleres y ciudad de Barcelona dedicó uno de sus libros…”. Fins a la Guerra del 36, sempre hi va haver a Espanya intel·lectuals que deixaven sentir la seva veu a favor de Catalunya. Ara, ni això. (Si de cas, recordem el Professor Torrente Ballesteros que va raonar l´apropiació indeguda de documents de Catalunya a Salamanca, amb un confundent “derecho de conquista”).

 martiolaya