Les darreres ratlles del “Dietari d´un pelegrí a Terra Santa”, de Mossèn Cinto Verdaguer, parlen de Suez, de Barcelona i del Temple de la Sagrada Família. Al peu de la lletra: “Diada de l´Assenció, abril de 1886…Venim carregats de recorts preciosos d´aquells que no s´obliden: fins les imatges dels humils personatges de la Història Sagrada nos van seguint. ¡Dolça esperança! Al embarcarnos en Suez trobarem en la capella del barco´l  quadro de la Sagrada Familia que en Egipte trobabem y veyem per tot arreu i davant d´ell hem dit Missa tots los díes fins a Barcelona, ahont la Trinitat de la  terra tindrà, dintre de pocs anys, tal volta, lo temple més gran i més hermós que té en  lo món…” (124 anys).

Dels diaris i altres mitjans de comunicació. El Papa visita Barcelona: Avui s´ha inaugrat (7/l0), no acabada del tot, però sí coberta i enllestida la nau principal, el temple de la Sagrada Família. S´hi canta “El Virolai” (sense esmentar autoríes i definint-lo públicament com a ”cant propi de la fe de Catalunya” i sense entendre per la meva part el comentari sobre l´autoria de “Negra sum”, al menys pel que fa a la lletra (mini-concert, fora de programa, de l´Escolania de Montserrat )

Paraules del Sant Pare 6/11/2010 : “l´anticlericalisme agressiu espanyol dels anys 30 del segle passat).

Dedicatòria d´un llibre del Canonge Carles CARDÓ “HISTOIRE SPIRITUELLE DES ESPAGNES” (1964), DEDICAT A LA MEMÒRIA DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER AMB AQUESTES PARAULES: “A LA SAINTE MEMOIRE DU CARDINAL VIDAL I BARRAQUER ARCHEVEQUE DE TARRAGONE PRIMAT DES ESPAGNES MORT EN EXIL POUR AVOIR AIME LA JUSTICE ET DETESTE L´ÍNIQUITE.

Tria somera, butlla per a llibertat d´espai i

esforç per a obviar valoracion,

martiolaya